127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
திருவண்ணாமலை 606705
SCHOLARSHIP 22-23 >>

    SCHOLARSHIP  2022-2023  

2022 - 2023 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான உதவி தொகை பெறுவதற்கு மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பத்தை  பதிவிறக்கம் செய்து, விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள  நகல்களை இணைத்து,  பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பதை கல்லூரியின் அலுவலகத்தில் கொடுக்குமாறு கேட்டுகொள்ளபடுகிறது. விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள் : 31- 10 - 2022  

  BC, BC(M)& MBC Fresh Application DOWNLOAD HERE   -

 BC, BC(M)& MBC Fresh Application.pdf 

BC, BC(M)& MBC Renewal Application DOWNLOAD HERE   

BC, BC(M)& MBC Renewal Application.pdf 


SC & ST Fresh Application DOWNLOAD HERE 

SC & ST Fresh Application.pdf 

SC & ST Renewal Application DOWNLOAD HERE 

SC & ST Renewal Aplication.pdf