127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி திருவண்ணாமலை - 606 705.

First Year Admission Notification 2021 - 2022

முதலாமாண்டு இணையவழியாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு 17 - 08-2021 முதல் கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது. இதற்க்கான தரவரிசைப் பட்டியல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.


First Year Admission is going on from 17-08-2021. Rank List attached Here

தரவரிசைப் பட்டியல் காண கீழே உள்ள பொத்தானை சொடுக்கவும்.

Click below button to View Rank List

காலியிடங்கள் பட்டியல் காண கீழே உள்ள பொத்தானை சொடுக்கவும்.

Click below button to View Rank List


Your content goes here...

Your content goes here...