127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
127 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி
திருவண்ணாமலை 606705
Home >>

 அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி,நாகப்பாடி - 606705.    

 


                              Department of Employment and Training                                                                                                                 


Government Polytechnic College, Nagapadi, Tiruvannamalai, Tamil Nadu offers a wide variety of high quality education and training opportunities for every student, awarding qualifications recognized by Directorate of Technical Education, Chennai. The college offers 5 Diploma Courses in a wide range of disciplines.


DIPLOMA COURSES OFFERED AT PRESENT ARE :

1. Civil Engineering.

2. Mechanical Engineering.

3. Electrical and Electronic Engineering. 

4. Electronics and Communication Engineering.

5. Computer Engineering. 

Lateral Entry Admission 2022 - 2023
Rank List
The councelling and admission will be from 05-06-2023 to 06-06-2023

                                                     SCHOLARSHIP 23-24

    SCHOLARSHIP 2023-2024 

2023 - 2024 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான உதவி தொகை பெறுவதற்கு மற்றும் புதுப்பித்தலுக்கான விண்ணப்பத்தை  பதிவிறக்கம் செய்து, விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள  நகல்களை இணைத்து, பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பதை கல்லூரியின் அலுவலகத்தில் கொடுக்குமாறு கேட்டுகொள்ளபடுகிறது. விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள் : 15- 10 - 2023 

&nbsp; BC, BC(M)&amp; MBC Fresh Application&nbsp;<b>DOWNLOAD HERE&nbsp;</b> -

  BC, BC(M)& MBC Fresh Application.pdf

BC, BC(M)& MBC Renewal Application DOWNLOAD HERE   

BC, BC(M)& MBC Renewal Application.pdf 

SC & ST Fresh Application DOWNLOAD HERE 

SC & ST Fresh Application.pdf 

SC & ST Renewal Application DOWNLOAD HERE 

SC & ST Renewal Aplication.pdf BOARD EXAMINATION OCTOBER-2023 TIME TABLE

Student Corner

 

new

BOARD EXAMINATION OCTOBER-2023

 STARTS FROM 3-11-2023

 new  Practical Exam Commence From 24-11-23

Feedback Facility is available for students and faculties on AICTE Web-Portal